Category: Информативни материјали

Информативни материјали

Како да се заштитите себе си

Posted By Едитор

 • Comments Off on Како да се заштитите себе си
 • 8 months ago

Информативни материјали

Како правилно да ги миете рацете?

Posted By Едитор

 • Comments Off on Како правилно да ги миете рацете?
 • 8 months ago

Информативни материјали

Како да облечете и соблечете Лична заштитна опрема (ЛЗО)

Posted By Едитор

 • Comments Off on Како да облечете и соблечете Лична заштитна опрема (ЛЗО)
 • 8 months ago

Информативни материјали

Постапка со сомнителни пациенти на 2019-nCoV инфекција

Posted By Едитор

 • Comments Off on Постапка со сомнителни пациенти на 2019-nCoV инфекција
 • 8 months ago

Информативни материјали

Home Insulation Recommendations for “Covid-19”

Posted By Едитор

 • Comments Off on Home Insulation Recommendations for “Covid-19”
 • 8 months ago

Информативни материјали

Rekomandime për izolimin e shtëpisë “Kovid-19”

Posted By Едитор

 • Comments Off on Rekomandime për izolimin e shtëpisë “Kovid-19”
 • 8 months ago

Информативни материјали

Препораки за домашна изолација “Ковид-19”

Posted By Едитор

 • Comments Off on Препораки за домашна изолација “Ковид-19”
 • 8 months ago

Информативни материјали

Митови и вистини

Posted By Админ

 • Comments Off on Митови и вистини
 • 9 months ago

Информативни материјали

Прашања и одговори – ИЈЗ

Posted By Админ

 • Comments Off on Прашања и одговори – ИЈЗ
 • 9 months ago

Информативни материјали

Често поставувани прашањата – информации за медиумите и граѓаните

Posted By Админ

 • Comments Off on Често поставувани прашањата – информации за медиумите и граѓаните
 • 9 months ago