Дежурни аптеки

КОВИД19 Дежурни аптеки

Дежурни аптеки

Posted By Едитор

Назив на аптека-организациона единица Датум на дежурство Телефонски број Начин на работа
ВИОЛА 7 ТОБАКО 26.03.2020-30.04.2020 02/2 466-103 24/7 работно време во аптека
ЕУРОФАРМ – ТАФТАЛИЏЕ 26.03.2020-30.04.2020 02/5 514-580 24/7 работно време во аптека
ЕУРОФАРМ РАЗЛОВЕЧКО ВОСТАНИЕ 26.03.2020-30.04.2020 02/3 209-696 24/7 работно време во аптека
ЗЕГИН – БУЊАКОВЕЦ 26.03.2020-30.04.2020 02/3 298-504 24/7 работно време во аптека
ЗЕГИН ГРАДСКА БОЛНИЦА 26.03.2020-30.04.2020 02/3 163-202 24/7 работно време во аптека

ФАРМАМЕДИКА26.03.2020-30.04.2020033/471-145по телефонски повик од лекарски тим

Назив на аптека-организациона единицаДатум на дежурствоТелефонски бројНачин на работа
Назив на аптека-организациона единица Датум на дежурство Телефонски број Начин на работа
БЕНИ ФАРМ 26.03.2020-30.04.2020 072/269-190 по телефонски повик од лекарски тим

ПЗУ аптека „Роса Вита“26.03.2020-30.04.2020047/236-468
070/373-27224/7 работно време во аптека

Назив на аптека-организациона единицаДатум на дежурствоТелефонски бројНачин на работа
Назив на аптека-организациона единица Датум на дежурство Телефонски број Начин на работа
Брод лек 26.03.2020-02.04.2020 078/311-485, 045/274- 106 по телефонски повик од лекарски тим
Еурофарм Марбо 03.04.2020-09.04.2020 077/744-846, 045/275- 930 по телефонски повик од лекарски тим
Еурофарм Марбо 10.04.2020-16.04.2020 071/326-557, 045/275-930 по телефонски повик од лекарски тим
Еурофарм Марбо 17.04.2020-22.04.2020 070/225-307, 045/275-930 по телефонски повик од лекарски тим
Бродлек 23.04.2020-30.04.2020 078/253-987, 045/274-106 по телефонски повик од лекарски тим
Назив на аптека-организациона единица Датум на дежурство Телефонски број Начин на работа
Диа фарм 26.03.2020-31.03.2020 078/207-575; 070/320-031 по телефонски повик од лекарски тим
Флос фарм 1 01.04.2020-05.04.2020 070/885-080; 077/859-357 по телефонски повик од лекарски тим
Диа фарм 06.04.2020-12.04.2020 078/207-575; 070/320-031 по телефонски повик од лекарски тим
Флос фарм 13.04.2020-19.04.2020 077/668-895; 078/426-757 по телефонски повик од лекарски тим
Диа фарм 20.04.2020-26.04.2020 078/207-575; 070/320-031 по телефонски повик од лекарски тим
Флос фарм 1 27.04.2020-30.04.2020 070/885-080; 077/859- 357 по телефонски повик од лекарски тим
Назив на аптека-организациона единица Датум на дежурство Телефонски број Начин на работа
АЛТЕА 26.03-30.03.2020 078/674-041 по телефонски повик од лекарски тим
МОЈА АПТЕКА ВИНИЦА 2 31.03-04.04.2020 071/416-680 по телефонски повик од лекарски тим
АЛПИФАРМ 11 05.04-09.04.2020 070/369-932 по телефонски повик од лекарски тим
АРКА 10.04-14.04.2020 075/471-451 по телефонски повик од лекарски тим
ФАРМА КРИН 15.04-19.04.2020 071/263-619 по телефонски повик од лекарски тим
АЛТЕА 20.04-24.04.2020 078/674-041 по телефонски повик од лекарски тим
АРКА НОВА 25.04-29.04.2020 075/471-451 по телефонски повик од лекарски тим
Назив на аптека-организациона единица Датум на дежурство Телефонски број Начин на работа
ПЗУ БИОФАРМ 3 24.03.2020 – 30.03.2020 071/988-260 по телефонски повик од лекарски тим
ПЗУ АПТЕКА ЗЕГИН 31.03.2020 – 06.04.2020 075/663-399 по телефонски повик од лекарски тим
ПЗУ АПТЕКА БИОФАРМ 1 07.04.2020 – 13.04.2020 078/218-308 по телефонски повик од лекарски тим
ПЗУ АПТЕКА МЕДИКА 2003 14.04.2020 – 20.04.2020 071/218-888 по телефонски повик од лекарски тим
ПЗУ АПТЕКА ФАРМАЦИЈА ПЛУС 21.04.2020 – 27.04.2020 070/226-496 по телефонски повик од лекарски тим
ПЗУ АПТЕКА БИОФАРМ 3 28.04.2020 – 04.05.2020 071/988-260 по телефонски повик од лекарски тим
Назив на аптека-организациона единица Датум на дежурство Телефонски број Начин на работа
ПЗУ АПТЕКА ПРО-ФАРМ2 29.03.; 12.04.; 26.04. 070/314-709 по телефонски повик од лекарски тим
ПЗУ АПТЕКА Е И М ФАРМ 30.03.; 13.04.; 27.04. 077/678-550 по телефонски повик од лекарски тим
ПЗУ АПТЕКА ФАРМЕД-М 31.03.; 14.04.; 28.04. 071/314-346 по телефонски повик од лекарски тим
ПЗУ АПТЕКА БОТАНИК 01.04.; 15.04.; 29.04. 075/425-910 по телефонски повик од лекарски тим
ПЗУ АПТЕКА БОНИ ФАРМ 02.04.; 16.04.; 30.04. 075/449-200 по телефонски повик од лекарски тим
ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ 03.04.; 17.04. 071/490-090 по телефонски повик од лекарски тим
ПЗУ АПТЕКА САРАЧ ФАРМ 04.04.; 18.04. 071/500-651 по телефонски повик од лекарски тим
ПЗУ АПТЕКА ДИТИ-ФАРМ 05.04.; 19.04. 078/846-728 по телефонски повик од лекарски тим
ПЗУ АПТЕКА ЗЕГИН ФАРМ 06.04.; 20.04. 078/289-998 по телефонски повик од лекарски тим
ПЗУ АПТЕКА ФАРМЕД-2 07.04.; 21.04. 071/841-227 по телефонски повик од лекарски тим
ПЗУ АПТЕКА РОМЕДИКА ФАРМ 3 08.04.; 22.04. 072/511-089 по телефонски повик од лекарски тим
ПЗУ АПТЕКА П.Р ФАРМ 26.03.; 09.04.; 23.04. 070/326-016 по телефонски повик од лекарски тим
ПЗУ АПТЕКА СЕМА ФАРМ 27.03.; 10.04.; 24.04. 078/846-728 по телефонски повик од лекарски тим
ПЗУ АПТЕКА ПРВА ГРАДСКА 28.03.; 11.04.; 25.04. 070/345-468 по телефонски повик од лекарски тим
Toggle Content
Назив на аптека-организациона единица Датум на дежурство Телефонски број Начин на работа
ЗЕГИН 4, 9, 14, 19, 24, 29.04.2020 078/282-212 046/831-920 по телефонски повик од лекарски тим
ДО-ФАРМ 5, 10, 15, 20, 25, 30.04.2020 070/325-608 046/834-938 по телефонски повик од лекарски тим
АР-ФАРМ 1, 6, 11, 16, 21, 26.04.2020 070/398-299 046/833-007 по телефонски повик од лекарски тим
ВЕ-ФАРМ 2, 7, 12, 17, 22, 27.04.2020 078/435-261 046/831-890 по телефонски повик од лекарски тим
ВАЛ-ФАРМ 3, 8, 13, 18, 23, 28.04.2020 070/595-770 046/833-198 по телефонски повик од лекарски тим
Toggle Content
Назив на аптека-организациона единица Датум на дежурство Телефонски број Начин на работа
Аптека Кетрин 26.03-29.03.2020 071/246-053 по телефонски повик од лекарски тим
Аптека 8 ми Март 30.03-05.04.2020 071/337-662 по телефонски повик од лекарски тим
Аптека Моја аптека Делчево 2 06.04-12.04.2020 075/379-041 по телефонски повик од лекарски тим
Аптека Валеријана 13.04-19.04.2020 075/327-988 по телефонски повик од лекарски тим
Аптека Зегин 20.04-26.04.2020 078/413-950 по телефонски повик од лекарски тим
Аптека Дел фарм 27.04-30.04.2020 070/336-389 по телефонски повик од лекарски тим
Toggle Content
Назив на аптека-организациона единица Датум на дежурство Телефонски број Начин на работа
Аптека Вива – 1 30.03-05.04.2020 078/432-779 по телефонски повик од лекарски тим
Аптека Вива – 2 06.04-12.04.2020 075/309-845 по телефонски повик од лекарски тим
Аптека Биола 13.04-19.04.2020 070/492-357 по телефонски повик од лекарски тим
Аптека Вива – 1 20.04-26.04.2020 078/432-779 по телефонски повик од лекарски тим
Аптека Вива – 2 27.04-30.04.2020 075/309-845 по телефонски повик од лекарски тим
Toggle Content
Назив на аптека-организациона единица Датум на дежурство Телефонски број Начин на работа
Олимпија 26.03; 30.03; 03.04; 07.04; 11.04; 15.04; 19.04; 23.04; 27.04.20 071/348-395 071/214-508 по телефонски повик од лекарски тим
Дехи фарм 27.03; 29.03; 31.03; 02.04; 04.04; 06.04; 08.04; 10.04; 12.04; 16.04; 18.04; 20.04; 22.04; 24.04; 26.04; 28.04; 30.04.2020 075/880-810 047/276-644 по телефонски повик од лекарски тим
Олимпија 28.03; 01.04; 05.04; 09.04; 13.04; 17.04; 21.04; 25.04; 29.04.20 077/963-388 071/214-508 по телефонски повик од лекарски тим
Назив на аптека-организациона единица Датум на дежурство Телефонски број Начин на работа
ПЗУ АПТЕКА РЕМЕДИЈА М 01.04; 21.04.2020 072/218-981 по телефонски повик од лекарски тим
МОЈА АПТЕКА КАВАДАРЦИ 2 02.04; 22.04.2020 075/297-272 по телефонски повик од лекарски тим
ПЗУ АПТЕКА ДИАНА 03.04; 23.04.2020 071/324-505 по телефонски повик од лекарски тим
ПЗУ АПТЕКА МОЈА АПТЕКА КАВАДАРЦИ 5 04.04; 24.04.2020 075/459-618 по телефонски повик од лекарски тим
ПЗУ АПТЕКА ФАРМА-МЕДИКА 05.04; 25.04.2020 070/319-433 по телефонски повик од лекарски тим
ПЗУ АПТЕКА 16 ЈУНИ 06.04; 26.04.2020 071-237-301 по телефонски повик од лекарски тим
ПЗУ АПТЕКА ЛЕК-ЕКСКЛУЗИВ 07.04; 27.04.2020 072/250-718 по телефонски повик од лекарски тим
ПЗУ АПТЕКА ГЛОРИЈА 08.04; 28.04.2020 071/350-425 по телефонски повик од лекарски тим
ПЗУ АПТЕКА КАМЕЛИЈА 09.04; 29.04.2020 043/413-434 072-534-882 по телефонски повик од лекарски тим
ПЗУ АПТЕКА ПТ-СМ ФАРМ 10.04; 30.04.2020 043/413-434 072/218-981 по телефонски повик од лекарски тим
ПЗУ АПТЕКА АПИДО ФАРМ 11.04; .2020 071/250-489 по телефонски повик од лекарски тим
ПЗУ АПТЕКА ХИГИЈА 12.04; 30.04.2020 043/413-434 078/394-005 по телефонски повик од лекарски тим
ПЗУ АПТЕКА ФАРМАНЕА 13.04.2020 070/324-957 по телефонски повик од лекарски тим
ПЗУ АПТЕКА СВ.ПАНТЕЛЕЈМОН 14.04.2020 070/770-425 по телефонски повик од лекарски тим
ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ 2 15.04.2020 070/504-499 по телефонски повик од лекарски тим
ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ 2 15.04.2020 070/504-499 по телефонски повик од лекарски тим
ПЗУ АПТЕКА ФАРМАКОН-ЛЕК 16.04.2020 078/200-032 по телефонски повик од лекарски тим
ПЗУ АПТЕКА МОЈА АПТЕКА КАВАДАРЦИ 6 17.04.2020 075/579-713 по телефонски повик од лекарски тим
ПЗУ АПТЕКА ДАЛИА-ФАРМ 18.04.2020 070/394-278 по телефонски повик од лекарски тим
ПЗУ АПТЕКА МОЈА АПТЕКА КАВАДАРЦИ 3 19.04.2020 075/297-273 по телефонски повик од лекарски тим
ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ 20.04.2020 070/504-499 по телефонски повик од лекарски тим
Назив на аптека-организациона единица Датум на дежурство Телефонски број Начин на работа
Аптека Нинекс 01.04; 06.04; 11.04; 16.04; 21.04; 26.04.2020 070/453-022 по телефонски повик од лекарски тим
Аптека Алтеа 02.04; 07.04; 12.04; 17.04; 22.04; 27.04.2020 070/447-135 по телефонски повик од лекарски тим
Аптека Линова 03.04; 08.04; 13.04; 18.04; 23.04; 28.04.2020 071/221-597 по телефонски повик од лекарски тим
Аптека Бел лек 04.04; 09.04; 14.04; 19.04; 24.04; 29.04.2020 077/898-915 по телефонски повик од лекарски тим
Аптека Б 1 05.04; 10.04; 15.04; 20.04; 25.04; 30.04.2020 071/708-155 по телефонски повик од лекарски тим
Назив на аптека-организациона единица Датум на дежурство Телефонски број Начин на работа
БОСИЛЕК 26.03-30.04.2020 070/213-535 по телефонски повик од лекарски тим
Назив на аптека-организациона единица Датум на дежурство Телефонски број Начин на работа
ПЗУ аптека Еурофарм 01.04 -07.04.2020 078/205-329 по телефонски повик од лекарски тим
ПЗУ аптека Еурофарм 08.04-15.04.2020 078/251-052 по телефонски повик од лекарски тим
ПЗУ аптека Здравје 16.04-30.04.2020 078/353-859 078/540-699 по телефонски повик од лекарски тим
Назив на аптека-организациона единица Датум на дежурство Телефонски број Начин на работа
ПЗУ АПТЕКА „ГРАДСКА АПТЕКА“ 26.03 – 01.04.2020 071/231-109 031/375-012 по телефонски повик од лекарски тим
ПЗУ АПТЕКА „EУРОФАРМ“ 02.04 – 08.04.2020 075/488-643, 031/376-374 по телефонски повик од лекарски тим
ПЗУ АПТЕКА „ЗЕГИН ФАРМ“ 09.04 – 15.04.2020 070/949-706, 031/371-000 по телефонски повик од лекарски тим
ПЗУ АПТЕКА „МЕЛИСА“ 16.04 – 23.04.2020 075/820-990, 031/374-922 по телефонски повик од лекарски тим
ПЗУ АПТЕКА ,,МЕЛИСА ЦЕНТАР“ 24.04 – 30.04.2020 070/348-799, 031/372-114 по телефонски повик од лекарски тим
Назив на аптека-организациона единица Датум на дежурство Телефонски број Начин на работа
ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ-БОМА 01.04-15.04.2020 076/263-293 075/306-016 по телефонски повик од лекарски тим
ПЗУ АПТЕКА МОЈА АПТЕКА 16.04-30.04.2020 075/489-920 078/704-694 070/265-811 по телефонски повик од лекарски тим
Назив на аптека-организациона единица Датум на дежурство Телефонски број Начин на работа
КАМИЛИЦА 01.04.2020 070/577-078 075/520-022 по телефонски повик од лекарски тим
КАРПОШ 02.04.2020 075/453-804 по телефонски повик од лекарски тим
МАРК ФАРМ 03.04.2020 075/447-581 по телефонски повик од лекарски тим
МЕДИФАРМ 04.04.2020 075/530-150 по телефонски повик од лекарски тим
МЕНТАФАРМ 05.04.2020 078/882-815 по телефонски повик од лекарски тим
НЕВЕН 06.04.2020 070/712-201 по телефонски повик од лекарски тим
НОВАЛЕК 07.04.2020 070/211-382 по телефонски повик од лекарски тим
ПРО ВИТАЛИС 08.04.2020 072/227-077 по телефонски повик од лекарски тим
РЕМЕДИЈА 09.04.2020 070/799-339 по телефонски повик од лекарски тим
ФАРМАЛЕК 10.04.2020 078/334-008 по телефонски повик од лекарски тим
ФИЛИЗ 11.04.2020 078/427-954 по телефонски повик од лекарски тим
ХЕРБА ВИТА 12.04.2020 077/900-000 по телефонски повик од лекарски тим
ШИК ЗДРАВЈЕ 13.04.2020 072/221-961 по телефонски повик од лекарски тим
АДОНИС 14.04.2020 078/399-954 по телефонски повик од лекарски тим
АХИЛЕА 15.04.2020 071/234-759 по телефонски повик од лекарски тим
АЛФАЛЕК 16.04.2020 070/272-726 по телефонски повик од лекарски тим
АРДИ ФАРМ ЛЕА 17.04.2020 078-523-500 по телефонски повик од лекарски тим
БЕЛАДОНА 2 18.04.2020 075/365-388 по телефонски повик од лекарски тим
БИ-ЖА-ДЕ 2 19.04.2020 072/263-681 по телефонски повик од лекарски тим
ВАВИЛОН 20.04.2020 078/343-071 по телефонски повик од лекарски тим
ВАВИЛОН ФАРМА ПЛУС 21.04.2020 078/225-600 по телефонски повик од лекарски тим
ВИТАЛИКА 22.04.2020 070/847-919 по телефонски повик од лекарски тим
ВН-ХИГИЈА 1 23.04.2020 070/211-444 по телефонски повик од лекарски тим
ДАФИНА 24.04.2020 078/523-500 по телефонски повик од лекарски тим
ЕДА ФАРМ 25.04.2020 075/291-459 по телефонски повик од лекарски тим
БИ-ЖА-ДЕ 2 26.04.2020 072/263-681 по телефонски повик од лекарски тим
ВН-ХИГИЈА 2 27.04.2020 071/298-233 по телефонски повик од лекарски тим
ЕУРО-ФАРМ 28.04.2020 071/361-447 по телефонски повик од лекарски тим
БЕЛАДОНА 2 29.04.2020 075/365-388 по телефонски повик од лекарски тим
БИ-ЖА-ДЕ 2 30.04.2020 072/263-681 по телефонски повик од лекарски тим
Назив на аптека-организациона единица Датум на дежурство Телефонски број Начин на работа
ПЗУ Аптека Зeгин фарм 01-08.04.2020 078/ 478-224 по телефонски повик од лекарски тим
ПЗУ ПЗУ Аптека Неготино 09-19.04.2020 075/274-056, 071/623-255, 077/751-276, 076/608-025 по телефонски повик од лекарски тим
ПЗУ Аптека Бела фарм 20-27.04.2020 078/396-031, 072/250-570, 071/222-024 по телефонски повик од лекарски тим
ПЗУ Аптека Пеонија 28-30.04.2020 075/620-088 по телефонски повик од лекарски тим
Назив на аптека-организациона единицаДатум на дежурствоТелефонски бројНачин на работа
АПТЕКА КАМИФАРМ01.04.2020046/258-002
070/424-118
по телефонски повик од лекарски тим
АПТЕКА МОЈА АПТЕКА 2 (ЗЕГИН)02.04.2020076/248-257
070/424-118
по телефонски повик од лекарски тим
АПТЕКА СВ.ПАНТЕЛЕЈМОН03.04.2020070/352-202
078/355-725
по телефонски повик од лекарски тим
АПТЕКА БИОЛЕК04.04.2020046/260-580
071/359-998
по телефонски повик од лекарски тим
АПТЕКА ВИА ФАРМ 205.04.2020046/230-078
070/331-741
по телефонски повик од лекарски тим
АПТЕКА ФЛОС06.04.2020046/268-693по телефонски повик од лекарски тим
АПТЕКА ВИАФАРМ – 807.04.2020071/381-716по телефонски повик од лекарски тим
АПТЕКА ХЕЛЕДОНА08.04.2020046/257-744
078/257-744
по телефонски повик од лекарски тим
АПТЕКА МОЈА АПТЕКА 3 (ЗЕГИН)09.04.2020075/292-043;
070/307-145
по телефонски повик од лекарски тим
АПТЕКА КАМИФАРМ10.04.2020046/258-002
070/424-118
по телефонски повик од лекарски тим
АПТЕКА МОЈА АПТЕКА 2 (ЗЕГИН)11.04.2020076/248-257
070/219-463
по телефонски повик од лекарски тим
АПТЕКА СВ.ПАНТЕЛЕЈМОН12.04.2020070/352-202
078/355-725
по телефонски повик од лекарски тим
АПТЕКА БИОЛЕК13.04.2020046/260-580
071/359-998
по телефонски повик од лекарски тим
АПТЕКА ВИА ФАРМ 214.04.2020046/230-078
070/331-741
по телефонски повик од лекарски тим
АПТЕКА ФЛОС15.04.2020046/268-693
070/232-913
по телефонски повик од лекарски тим
АПТЕКА ВИАФАРМ – 816.04.2020071/381-716по телефонски повик од лекарски тим
АПТЕКА ХЕЛЕДОНА17.04.2020046/257-744
078/257-744
по телефонски повик од лекарски тим
АПТЕКА МОЈА АПТЕКА 3 (ЗЕГИН)18.04.2020075/292-043;
070/307-145
по телефонски повик од лекарски тим
АПТЕКА КАМИФАРМ19.04.2020046/258-002
070/424-118
по телефонски повик од лекарски тим
АПТЕКА МОЈА АПТЕКА 2 (ЗЕГИН)20.04.2020076/248-257
070/219-463
по телефонски повик од лекарски тим
АПТЕКА СВ.ПАНТЕЛЕЈМОН21.04.2020070/352-202
078/355-725
по телефонски повик од лекарски тим
АПТЕКА БИОЛЕК22.04.2020046/260-580
071/359-998
по телефонски повик од лекарски тим
АПТЕКА ВИА ФАРМ 223.04.2020046/230-078
070/331-741
по телефонски повик од лекарски тим
АПТЕКА ФЛОС24.04.2020046/268-693
070/232-913
по телефонски повик од лекарски тим
АПТЕКА ВИАФАРМ – 825.04.2020071/381-716по телефонски повик од лекарски тим
АПТЕКА ХЕЛЕДОНА26.04.2020046/257-744
078/257-744
по телефонски повик од лекарски тим
АПТЕКА МОЈА АПТЕКА 3 (ЗЕГИН)27.04.2020075/292-043 070/307-145по телефонски повик од лекарски тим
АПТЕКА КАМИФАРМ28.04.2020046/258-002
070/424-118
по телефонски повик од лекарски тим
АПТЕКА МОЈА АПТЕКА 2 (ЗЕГИН)29.04.2020076/248-257
070/219-463
по телефонски повик од лекарски тим
АПТЕКА СВ.ПАНТЕЛЕЈМОН30.04.2020070/352-202
078/355-725
по телефонски повик од лекарски тим
Назив на аптека-организациона единица Датум на дежурство Телефонски број Начин на работа
ЗЕГИН 1 30.03 – 05.04.2020 078/478-243 по телефонски повик од лекарски тим
КАРАКАШ 2 06.04 – 12.04.2020 072/573-175 по телефонски повик од лекарски тим
РЕМЕДИЈА 13.04 – 19.04.2020 048/423-455 по телефонски повик од лекарски тим
МЕНТА ФАРМ 2 20.04 – 26.04.2020 070/711-651 по телефонски повик од лекарски тим
Назив на аптека-организациона единица Датум на дежурство Телефонски број Начин на работа
ПЗУ аптека ГРАДСКА 01.04 – 05.04.2020 032/483-014 078/319-861 072/226-042 по телефонски повик од лекарски тим
ПЗУ аптека АЛТЕА 06.04 – 12.04.2020 032/480-490 078/419-212 по телефонски повик од лекарски тим
ПЗУ аптека ЕМА – ФАРМ 13.04 – 19.04.2020 032/482-666 078/319-861 по телефонски повик од лекарски тим
ПЗУ аптека ХИПОКРАТ 20.04 – 26.04.2020 032/481-866 078/415 -272 по телефонски повик од лекарски тим
ПЗУ аптека ГРАДСКА 27.04 – 30.04.2020 032/483-014 078/319-861 072/226-042 по телефонски повик од лекарски тим
ПЗУ аптека ЈОЛА ФАРМ 01.04 – 30.04.2020 032/495-233 071/314-613 075/499-455 по телефонски повик од лекарски тим
Назив на аптека-организациона единица Датум на дежурство Телефонски број Начин на работа
Ремедија – фарм 27.03 – 02.04.2020 032/635-299 078/737-503 по телефонски повик од лекарски тим
Зегин 2 03.04 – 09.04.2020 071/558-450 по телефонски повик од лекарски тим
Амброзија 10.04 – 16.04.2020 078/355-139 по телефонски повик од лекарски тим
Мелиса 17.04 – 23.04.2020 078/202-318 по телефонски повик од лекарски тим
Медикус 24.04 – 30.04.2020 075/255-975 по телефонски повик од лекарски тим
Назив на аптека-организациона единица Датум на дежурство Телефонски број Начин на работа
Алпи Фарм ре 12 01.04.2020 047/452-550 078/339-089 по телефонски повик од лекарски тим
Епоха 02.04.2020 047/551-193 070/303-625 по телефонски повик од лекарски тим
Здравје 1 03.04.2020 047/551-310 071/225-437 по телефонски повик од лекарски тим
Ана фарм 04.04.2020 047/455-390 070/303-625 по телефонски повик од лекарски тим
Здравје 05.04.2020 047/454-310 071/225-437 по телефонски повик од лекарски тим
Фарма лек 06.04.2020 047/451-360 071/225-050 по телефонски повик од лекарски тим
Сигија фарм 07.04.2020 047/451-360 071/225-050 по телефонски повик од лекарски тим
Алпи Фарм ре 12 08.04.2020 047/452-550 078/339-089 по телефонски повик од лекарски тим
Епоха 09.04.2020 047/551-193 070/303-625 по телефонски повик од лекарски тим
Здравје 1 10.04.2020 047/551-310 071/225-437 по телефонски повик од лекарски тим
Ана фарм 11.04.2020 047/455-390 070/303-625 по телефонски повик од лекарски тим
Здравје 12.04.2020 047/454-310 071/225-437 по телефонски повик од лекарски тим
Фарма лек 13.04.2020 047/451-360 071/225-050 по телефонски повик од лекарски тим
Сигија фарм 14.04.2020 047/451-360 071/225-050 по телефонски повик од лекарски тим
Алпи Фарм ре 12 15.04.2020 047/452-550 078/339-089 по телефонски повик од лекарски тим
Епоха 16.04.2020 047/551-193 070/303-625 по телефонски повик од лекарски тим
Здравје 1 17.04.2020(Крани) 047/551-310 071/225-437 по телефонски повик од лекарски тим
Ана фарм 18.04.2020 047/455-390 070/303-625 по телефонски повик од лекарски тим
Здравје 19.04.2020 047/454-310 071/225-437 по телефонски повик од лекарски тим
Фарма лек 20.04.2020 047/551-276 075/291-254 по телефонски повик од лекарски тим
Сигија фарм 21.04.2020 047/451-360 071/225-050 по телефонски повик од лекарски тим
Епоха 22.04.2020 047/452-550 078/339-089 по телефонски повик од лекарски тим
Здравје 1 23.04.2020 047/551-193 070/303-625 по телефонски повик од лекарски тим
Ана фарм 24.04.2020 047/551-310 071/225-437 по телефонски повик од лекарски тим
Здравје 25.04.2020 047/455-390 070/303-625 по телефонски повик од лекарски тим
Фарма лек 26.04.2020 047/454-310 071/225-437 по телефонски повик од лекарски тим
Сигија фарм 27.04.2020 047/551-276 075/291-254 по телефонски повик од лекарски тим
Алпи Фарм ре 12 28.04.2020 047/451-360 071/225-050 по телефонски повик од лекарски тим
Епоха 29.04.2020 047/452-550 078/339-089 по телефонски повик од лекарски тим
Здравје 1 30.04.2020 047/551-193 070/303-625 по телефонски повик од лекарски тим
Назив на аптека-организациона единица Датум на дежурство Телефонски број Начин на работа
ПЗУ АЛЕКСАНДРА ФАРМ 01.04-30.04.2020 072/309-636 по телефонски повик од лекарски тим
Назив на аптека-организациона единица Датум на дежурство Телефонски број Начин на работа
БЛЕДИ 31.03-01.04.2020 070/304-153 по телефонски повик од лекарски тим
ЗЕГИН 02-03.04.2020 078/478-238 по телефонски повик од лекарски тим
БЕЛАДОНА 04-05.04.2020 075/423-199 по телефонски повик од лекарски тим
СВ.ПЕТКА 06-07.04.2020 078/422-883 по телефонски повик од лекарски тим
ВИА ФАРМ 11 08-09.04.2020 070/452-038 по телефонски повик од лекарски тим
НИТАФАРМ 1 10-11.04.2020 071/229-534 по телефонски повик од лекарски тим
МЕДИКА 12-13.04.2020 072/211-434 по телефонски повик од лекарски тим
ХАМАМЕЛИС 14-15.04.2020 078/976-220 по телефонски повик од лекарски тим
НИТАФАРМ 2 16-17.04.2020 071/229-534 по телефонски повик од лекарски тим
КАРАМАЧОСКИ 18-19.04.2020 071/226-912 по телефонски повик од лекарски тим
ПОЛОЖАНИ 20-21.04.2020 070/249-153 по телефонски повик од лекарски тим
ПРИМАВИТА 22-23.04.2020 070/596-753 по телефонски повик од лекарски тим
ЕУРОФАРМ 24-25.04.2020 076/721-004 по телефонски повик од лекарски тим
ФАРМАНОВА 26-27.04.2020 078/347-790 по телефонски повик од лекарски тим
БЛЕДИ 28-29.04.2020 070/304-153 по телефонски повик од лекарски тим
ЗЕГИН 30.04.2020 078/478-238 по телефонски повик од лекарски тим
Назив на аптека-организациона единица Датум на дежурство Телефонски број Начин на работа
Еликсир 2 01.04.2020 076/426-922 по телефонски повик од лекарски тим
Виола 02.04.2020 034/326-927 по телефонски повик од лекарски тим
Ескулап 03.04.2020 034/343-602 по телефонски повик од лекарски тим
Еурофарм 04.04.2020 034/328-883 по телефонски повик од лекарски тим
Снежана фарм 1 05.04.2020 075/319-919 по телефонски повик од лекарски тим
Зегин фарм 1 06.04.2020 034/320-060 по телефонски повик од лекарски тим
Фарманова 07.04.2020 078/855-511 по телефонски повик од лекарски тим
Велнес 08.04.2020 034/552-244 по телефонски повик од лекарски тим
Вербена 09.04.2020 034/551-031 по телефонски повик од лекарски тим
Еликсир 1 10.04.2020 076/426-921 по телефонски повик од лекарски тим
Фармака 1 11.04.2020 034/322-251 по телефонски повик од лекарски тим
Еликсир 2 12.04.2020 076/426-922 по телефонски повик од лекарски тим
Виола 13.04.2020 034/326-927 по телефонски повик од лекарски тим
Ескулап 14.04.2020 034/343-602 по телефонски повик од лекарски тим
Еурофарм 15.04.2020 034/328-883 по телефонски повик од лекарски тим
Снежана фарм 1 16.04.2020 075/319-919 по телефонски повик од лекарски тим
Зегин фарм 1 17.04.2020 034/320-060 по телефонски повик од лекарски тим
Фарманова 18.04.2020 078/855-511 по телефонски повик од лекарски тим
Велнес 19.04.2020 034/552-244 по телефонски повик од лекарски тим
Вербена 20.04.2020 034/551-031 по телефонски повик од лекарски тим
Еликсир 1 21.04.2020 076/426-921 по телефонски повик од лекарски тим
Фармака 1 22.04.2020 034/322-251 по телефонски повик од лекарски тим
Еликсир 2 23.04.2020 076/426-922 по телефонски повик од лекарски тим
Виола 24.04.2020 034/326-927 по телефонски повик од лекарски тим
Ескулап 25.04.2020 034/343-602 по телефонски повик од лекарски тим
Еурофарм 26.04.2020 034/328-883 по телефонски повик од лекарски тим
Снежана фарм 1 27.04.2020 075/319-919 по телефонски повик од лекарски тим
Зегин фарм 1 28.04.2020 034/320-060 по телефонски повик од лекарски тим
Фарманова 29.04.2020 078/855-511 по телефонски повик од лекарски тим
Велнес 30.04.2020 034/552-244 по телефонски повик од лекарски тим
Назив на аптека-организациона единица Датум на дежурство Телефонски број Начин на работа
ПЗУ аптека Бле медика 26.03-30.04.2020 044/339-820 24/7 во аптека
Назив на аптека-организациона единица Датум на дежурство Телефонски број Начин на работа
ЗЕГИН 2 4/1/2020 078/478-227 по телефонски повик од лекарски тим
ЖИВА ФАРМ 4 4/2/2020 078/229-176 по телефонски повик од лекарски тим
МАГНА ФАРМ 2 4/3/2020 078/261-951 по телефонски повик од лекарски тим
ЖИВА ФАРМ 3 4/4/2020 075/383-886 по телефонски повик од лекарски тим
ЗЕГИН 3 (Моја аптека) 4/5/2020 078/261-309 по телефонски повик од лекарски тим
ЕУРО ФАРМ 3 4/6/2020 071/265-228 по телефонски повик од лекарски тим
ВЕЛ ФАРМ 4/7/2020 075/778-688 по телефонски повик од лекарски тим
ЖИВА ФАРМ 5 (Фит Фарм Унион) 4/8/2020 071/294-128 по телефонски повик од лекарски тим
ЕУРО ФАРМ 2 (Стара градска) 4/9/2020 078/284-820 по телефонски повик од лекарски тим
ВИТА ФАРМ 2 4/10/2020 078/258-483 по телефонски повик од лекарски тим
ВИТА ФАРМ 1 4/11/2020 078/375-692 по телефонски повик од лекарски тим
ДУО ФАРМ 4/12/2020 071/398-862 по телефонски повик од лекарски тим
ЕУРО ФАРМ 2 (Стара градска) 4/13/2020 078/284-820 по телефонски повик од лекарски тим
ЕУРО МЕГА ФАРМ 3 4/14/2020 070/315-154 по телефонски повик од лекарски тим
ЖИВА ФАРМ 2 4/15/2020 078/931-484 по телефонски повик од лекарски тим
ЗЕГИН 1 4/16/2020 076/240-037 по телефонски повик од лекарски тим
МАГНА ФАРМ 1 4/17/2020 078/315-986 по телефонски повик од лекарски тим
ЖИВА ФАРМ 1 4/18/2020 072/566-604 по телефонски повик од лекарски тим
ХЕРБА 4/19/2020 070/317-065 по телефонски повик од лекарски тим
ЕУРОФАРМ (за Хипократ) 4/20/2020 071/265-228 по телефонски повик од лекарски тим
ЦИТО ФАРМ 4/21/2020 077/991-382 по телефонски повик од лекарски тим
ВЕЛ ФАРМ 4/22/2020 075/778-688 по телефонски повик од лекарски тим
ЕУРО МЕГА ФАРМ 3 (за 2) 4/23/2020 070/315-154 по телефонски повик од лекарски тим
ЖИВА ФАРМ 2 4/24/2020 074/244-012 по телефонски повик од лекарски тим
ЕУРО ФАРМ 3 4/25/2020 071/265-228 по телефонски повик од лекарски тим
ЗЕГИН 2 4/26/2020 078/478-227 по телефонски повик од лекарски тим
ЖИВА ФАРМ 4 4/27/2020 070/942-177 по телефонски повик од лекарски тим
МАГНА ФАРМ 2 4/28/2020 078/261-951 по телефонски повик од лекарски тим
ЖИВА ФАРМ 3 4/29/2020 077/844-558 по телефонски повик од лекарски тим
ЗЕГИН 3 (Моја аптека) 4/30/2020 078/474-798 по телефонски повик од лекарски тим
Назив на аптека-организациона единица Датум на дежурство Телефонски број Начин на работа
ЗДРАВЈЕ 1 01.04-10.04.2020 078/264-148 по телефонски повик од лекарски тим
БИОФАРМ 2 11.04-20.04.2020 078/311-222 по телефонски повик од лекарски тим
ДИЈАНА 21.04-30.04.2020 071/305-684 по телефонски повик од лекарски тим