За страната

КОВИД19 За страната

За страната

Posted By Админ

Реализација

Реализација на проектните активности за зголемување на капацитетите на веб платформата COVID19.mk од Здружението за поттикнување и промоција на информатиката „Асоцијација на студенти и информатичари“

Благодарност

Благодарност до ЦИВИКА МОБИЛИТАС за поддршка при реализација на проектните активности за зголемување на капацитетите на веб платформата COVID19.mk. Проектот е финансиран се со цел да се помогне на граѓаните на Р. С. Македонија во борбата против пандемијата настаната од корона вирусот.

Владислав Бидиков

Идеја и имплементација

Стефан Маринчески

Статистики во живо

Дарио Стојанов

Графика и дизајн

ПР тим на Министерство за здравство

Содржина