Координативно тело за помош и поддршка на државјани затекнати на граничните премини и аеродроми

Уште еднаш, апелираме, врз основа на официјалните мерки и препораки,  сите државјани кои живеат или престојуваат во земјите со висок и среден ризик да го одложат доаѓањето во Северна Македонија во овој период.

ПРИЈАВИ НЕРЕГУЛАРНОСТИ